Vereniging van wandelaars.
Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

Successen

De jaagpaden langs deze vaarten bij Egmond-Binnen waren door boeren onttrokken aan de openbaarheid. TeVoet spande zich in om ze weer opengesteld te krijgen.

dinsdag, 26 december 2017 13:37

Wandelcafé Arnhem (1997-2017, Gld)

In 1997 werd door TeVoet samen met het Nivon en het Bezoekerscentrum Sonsbeek in Arnhem het Wandelcafé Arnhem opgericht.

Op 12 september 2016 werd het Groot-Frieslandpad (LAW 14) geopend, als resultaat van een initiatief dat in 2010 door een TeVoeter was begonnen.

zaterdag, 23 december 2017 16:13

Overstapjes ringdijk Wogmeer (2004, NH)

Door acties van TeVoeters zijn er nieuwe overstapjes gerealiseerd op de ringdijk van het (voormalige) Wogmeer.

Vanaf 2006, toen de plannen voor wildpassages over snelwegen ontwikkeld werden, heeft het Wandeloverleg Gelderland, met heel actieve inbreng van TeVoet, er voor gepleit deze passages ook voor wandelaars open te stellen. Daar was veel vasthoudendheid voor nodig. Uiteindelijk met succes: in 2012 kon bij Wolfheze (A50) een wandelpad over het ecoduct geopend worden door Jan Altena (TeVoet). Voor een wandeling over het ecoduct klik hier.

dinsdag, 19 december 2017 19:15

Wandelnetwerk Groene Hart klaar (2015, Utr)

Begin 2015 is in het westelijke deel van Utrecht het wandelnetwerk Groene Hart in gebruik genomen. Aan de ontwikkeling en het realiseren van dit netwerk hebben veel TeVoeters als vrijwiliger meegewerkt. En dankzij TeVoeters zijn onverharde paden op kaarten en planner aangegeven.

Pagina 1 van 3

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet