Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

dinsdag, 23 januari 2018 13:34

Wandelnetwerk Groene Hart klaar (2015, Utr)

Begin 2015 is in het westelijke deel van Utrecht het wandelnetwerk Groene Hart in gebruik genomen. Aan de ontwikkeling en het realiseren van dit netwerk hebben veel TeVoeters als vrijwiliger meegewerkt. En dankzij TeVoeters zijn onverharde paden op kaarten en planner aangegeven.

De inventarisatie van 2012 (zie een eerder succes) vormde een goede basis voor de ontwikkeling van een WandelKnooppuntenNetwerk. Maar liefst 600 km aan wandelroutes met 325 knooppunten werden in korte tijd met beperkt budget gerealiseerd. Het netwerk sluit aan op (deels nog te ontwikkelen) netwerken in Zuid-Holland. De komende jaren zal dit netwerk verder in de provincie worden uitgerold. Voor de actuele stand van zaken, kaarten en planners: zie de website van Recreatie Midden-Nederland.

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet