Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

vrijdag, 30 maart 2018 22:53

Tweede kamer vraagt regering om meer aandacht voor de wandelaar

Onlangs zijn er twee moties in de Tweede Kamer aangenomen die de belangenbehartiging van de wandelaar ondersteunen. De ene om het ondertekenen van het Charter for Walking door provincies en gemeenten te stimuleren. De andere om in de Nationale Omgevingsvisie het voetgangersbeleid een meer prominente plaats te geven.

Eindhoven en Tilburg hebben dit Charter for Walking al ondertekend. En hoewel je bij het lezen van dit Charter niet direct aan onverhard wandelen denkt, helpt het wel om bij gemeenten en provincies meer belangstelling te krijgen voor de wandelaar. De voorbeelden hebben vooral betrekking op 'de voetganger'. Maar als er een positieve loopcultuur ontstaat, dan zal er ook behoefte zijn om wandelend het gebied buiten de directe woonomgeving te gaan verkennen. Voor TeVoeters de kans om de toegevoegde waarde van onverharde paden onder de aandacht te blijven brengen. 
Voor de volledige tekst van de moties: klik hier.

 

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet