Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

maandag, 09 oktober 2017 13:30

Rapport: Wandelen over netwerken: YES!

Door TeVoet zijn de eisen voor een digitale routeplanner opgesteld vanuit het perspectief van de wandelaar. Het rapport is in mei 2017 verschenen.

In Nederland zijn door verschillende instanties met overheidsgeld veel wandelnetwerken met knoop- of keuzepunten (WKP) gerealiseerd. Dat is heel mooi voor de wandelaar, want netwerken vergroten de wandelmogelijkheden in meestal aantrekkelijke wandelgebieden, en maken door de bewegwijzering het wandelen laagdrempeliger. Bij de meeste wandelnetwerken is ook een digitale wandelrouteplanner beschikbaar. Deze planners verschillen nogal in gebruik en in mogelijkheden. Dat is niet handig voor de gebruiker: de wandelaar. Eén uniforme, gebruiksvriendelijke digitale wandelrouteplanner die aansluit bij de wensen van de wandelaar zal het gebruik van WKP-netwerken en bestaande wandelpaden vergroten. 

Daarom heeft TeVoet een specificatie opgesteld van de gewenste mogelijkheden van een ideale planner en deze beschreven in het rapport Wandelen over netwerken: YES!

Vereniging TeVoet heeft niet de intentie om zelf een planner te bouwen. Daarom stelt TeVoet de specificatie ter beschikking aan alle betrokkenen in de wandelsector. Betrokkenen zoals de bedrijven die digitale wandelrouteplanners bouwen, de opdrachtgevers als recreatieschappen, gemeenten, wandelbelangenorganisaties, etc. en uiteraard ook aan de financiers, in de meeste gevallen provincies. 

Samenvattend kan de wandelaar met de ideale planner:

  • zoeken, bekijken en vinden van een bestaande wandeling die voldoet aan de wensen;
  • aanpassen van een gekozen bestaande wandeling (of combinatie van bestaande wandelingen), eventueel door gedeeltelijk gebruik te maken van een WKP;
  • om de planner wandelingen te laten voostellen op basis van opgegeven criteria met de mogelijkheid om deze route aan te passen;
  • uitzetten van een route door het selecteren van een lint knooppunten (huidige generatie wandelplanners).

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet