Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

Berichten

donderdag, 09 mei 2019 16:30

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 vond in het Geologisch Museum Hofland in Hilversum de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TeVoet plaats. Uit alle regio's waren vertegenwoordigers aanwezig. De jaarstukken werden doorgenomen en goedgekeurd. De ervaringen en de ontwikkelingen in de verschillende regio's werden besproken. Juist de verschillen, met name met betrekking tot de samenwerking met provinciale belangenbehartigers van Wandelnet, zijn interessant.
Na de vergadering werd er gezamenlijk gelunched en gewandeld over de Zuiderheide. In het meinummer van Lopend Vuur verschijnt een verslag. Voor het (voorlopige) officiële verslag van de Algemene Ledenvergadering klik hier.

Het Jaarverslag 2018 (inclusief de verslagen van de regio's), de Jaarrekening 2018 en de begroting 2019/2020 van TeVoet zijn gepubliceerd in de rubriek <Over TeVoet> < documenten>.
Deze stukken zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2019.
De verslagen van de regio's zijn ook te vinden in de rubrieken van de regio's <Vereniging> <Regio's>

donderdag, 23 augustus 2018 13:26

Eef Boeve overleden

Op 17 augustus 2018 is Eef Boeve op 84-jarige leeftijd onverwacht overleden. Eef is vanaf de oprichting zeer actief geweest binnen TeVoet. Hij was een van de pioniers in de regio Zuid-Holland. Van 1999 tot 2004 was hij bestuurslid van TeVoet.

Op zaterdag 21 april 2018 vond in Arnhem de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TeVoet plaats.

dinsdag, 01 mei 2018 01:25

Eeffien Huizing geridderd

Op 27 april 2018 is Eeffien Huizing uit Haastrecht benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Eeffien was 10 jaar secretaris in het landelijk bestuur van TeVoet en vertegenwoordigde TeVoet van 1995 tot 2010 in de landelijk koepelorganisatie Wandelplatform-LAW, later Wandelnet.

zondag, 29 april 2018 23:03

Algemene Ledenvergadering TeVoet

Op zaterdag 21 april 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van TeVoet plaats in Arnhem.

Zeven jaar lang heeft Rien van den Berg het verenigingsblad van TeVoet Lopend Vuur vorm en inhoud gegeven. Hij stopt daar nu mee. Namens alle TeVoeters: Rien bedankt!

Pagina 1 van 2

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet