Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

Organisatie

TeVoet is een landelijke vereniging die sterk regionaal en lokaal is ingebed. TeVoet is opgericht in 1995. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën en de ledenadministratie.
Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waarin het Bestuur verantwoording aflegt aan haar leden en nieuwe plannen bespreekt.
De vereniging kent regio’s, ieder met een coördinator. De regio’s hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij nemen initiatieven, participeren in overlegorganen en voeren indien nodig lokaal actie.
TeVoet kent geen beloningsbeleid omdat de werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd.  Reiskosten en andere, ten behoeve van de vereniging, gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.
TeVoet heeft een ANBI status. Dat betekent dat schenkingen/giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn met ingang van 2014 verplicht nadere informatie over hun organisatie te verschaffen. Deze informatie treft u aan onder de knop Documenten.

Fiscaalnummer: 8166.02.384
Bankrekening: NL49 INGB 000 0372 685

 

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet