Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk!

 

 

 

 

Laatste nieuws

 

Over TeVoet

TeVoet ziet zichzelf als dè vereniging voor hoeders van het onverharde pad. TeVoet behartigt in Nederland al ruim 25 jaar de belangen van de recreatieve wandelaar en zet zich in voor behoud, verbetering en uitbreiding van onverharde paden. TeVoet streeft naar een optimale wandelinfrastructuur die goed toegankelijk (en bewegwijzerd) is en die de mogelijkheid biedt cultuur-historische en landschappelijke waarden te beleven. De vereniging staat ten dienste van de leden, die vooral lokaal en regionaal als vrijwilliger actief zijn.

TeVoet is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Contributie en giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als aan de regels wordt voldaan. 

 

Laatste nieuws

 • Acties van lokale bewoners, de PvdA in Bodegraven en TeVoet konden in 2021 voorkomen dat de NABO definitief gesloten werd zonder alternatief. Begin 2022 werd een mooie oplossing gevonden voor de NABO: een onderdoorgang via een duiker. Maar nu blijkt de Gasunie dwars te liggen: er mag geen nieuw wandelpaadje komen om over de kade terug te lopen naar het bestaande onverharde pad. Lees de column van Lisbeth Hertogh - van der Laan
  Ook na de Maand van het Onverharde Pad blijft aandacht voor deze zaken nodig.

  Vorige nieuwsberichten:
  - bericht 25 oktober 2021:  https://www.tevoet.nl/nieuws/item/354-hoorzitting-nabo-bodegraven-maandag-25-oktober
  - bericht 9 november 2021: https://www.tevoet.nl/nieuws/item/359-hoorzitting-nabo-bodegraven-tevoet-zh-heeft-bezwaren-toegelicht
  - bericht 24 november 2021; https://www.tevoet.nl/nieuws/item/375-sluiting-nabo-bodegraven-landelijke-aandacht
  - bericht 2 februari 2022: https://www.tevoet.nl/nieuws/item/385-zelfdragende-vlonder-door-duiker-lijkt-oplossing-behoud-wandelpad-dubbele-wiericke
  - bericht 16 juni 2022: https://www.tevoet.nl/nieuws/item/407-brief-tweede-kamer-en-de-nabo-bodegraven-nieuwerbrug

 • Oktober was de Maand van het Onverhard Wandelen. Maar ook in november kun je heerlijk onverhard wandelen. Op deze website zijn onder het tabblad Wandelroutes/TeVoet Wandelroutes weer 8 nieuwe wandelroutes in de provincie Zuid-Holland te vinden. Deze routes zijn gemaakt door Jaap Mels. Zelfs in het verstedelijkte gebied van Zuid-Holland blijkt het mogelijk om routes uit te zetten die voor 80% over onverharde paden gaan. De start- en eindpunten van de routes zijn allemaal bereikbaar met het openbaar vervoer (trein/metro/bus).

  Deze keer 3 routes in de Haaglanden en 5 routes in Delfland.
  Eerder verschenen van hem routes in de Duin- en Bollenstreek (3 routes) en de Veenstreek (8 routes).

 • maandag, 17 oktober 2022 10:51

  Maand van het Onverharde Pad

  In oktober, de Maand van het Onverharde Pad, besteden Wandelnet en TeVoet aandacht aan de vele voordelen van het wandelen over onverharde paden. Deze vaak historische paden worden door allerlei ontwikkelingen bedreigd, zoals Frank Hart (Wandelnet) en Erwin Kamp (statenlid provincie Utrecht) bij Spraakmakers hebben toegelicht. De onverharde paden zijn weinig beschermd. En daarmee de belangen van de vele wandelaars in Nederland. 

  In het kader van deze Campagne organiseert TeVoet op de zaterdagen in oktober begeleide wandelingen (meer informatie in de Agenda). Tijdens deze fraaie wandelingen wordt toelichting gegeven op de geschiedenis van de onverharde paden waarover gelopen wordt. En wat deze paden zo kwetsbaar maakt.
  TeVoet zet zich al meer dan 25 jaar in voor de ontwikkeling en de bescherming van mooie wandelpaden. Vindt u dit ook belangrijk? Word dan lid van TeVoet en steun het werk van de vrijwilligers.

  Door leden van TeVoet zijn wandelroutes beschreven die voor een hoog percentage over onverharde paden gaan. 
  Een overzicht van deze routes is te vinden op de pagina Wandelroutes.
  Beschrijvingen van de routes is te vinden op de subbladen TeVoet Wandelroutes, en TeVoet Jubileumroutes.
  Heel veel wandelplezier!

   

 • donderdag, 06 oktober 2022 15:25

  Hekken op de dijk bij Aalsmeer moeten weg

  Op de Hoge Dijk in Aalsmeer ligt al sinds jaar en dag een voetpad dat belopen wordt door zowel lokale ommetjesmakers als wandelaars van verder weg. Nu hebben aanwonenden het wandelpad op de dijk geblokkeerd met hekken van bijna twee meter hoog. Wandelnet, TeVoet, vereniging van wandelaars en de Aalsmeerse Werkgroep Hoge Dijk Open riepen de gemeente op tot actie en stuurden een handhavingsverzoek.
  De indieners zijn verontwaardigd dat dit prachtige wandelpad onbegaanbaar is gemaakt en hebben de gemeente om handhaving gevraagd. Ze willen graag dat binnenkort de door omwonenden geplaatste hekken en verbodsborden worden verwijderd. Mede vanwege de cultuurhistorische waarde van het wandelpad in de sterk verstedelijkte omgeving.  

  dijkAalsmeerBelangrijke wandelverbinding
  Het pad maakt deel uit van het gemarkeerde wandelroutenetwerk Noord-Holland, aan de ontwikkeling waarvan gemeente en provincie meewerkten. Ook betreft het een traject van het Pelgrimspad, een Lange-Afstand-Wandelpad dat onderdeel is van het nationale wandelnetwerk dat mede door de provincie gefinancierd wordt. Door de hekken moet er nu worden omgewandeld via een onaantrekkelijke en onveiligere weg. Voor de leefbaarheid en beleefbaarheid van de omgeving voor zowel de wandelaar uit de buurt als die van verre moeten de hekken worden weggehaald, zegt Frank Hart, coördinator belangenbehartiging Wandelnet.

  Hoge Dijk is een openbare weg
  De hoge hekken blokkeren sinds dit voorjaar de Hoge Dijk, volgens een vertegenwoordiger van veel omwonenden om een einde te maken aan overlast en onveiligheid. Het wandelpad ligt weliswaar op particuliere gronden, maar is al meer dan 30 jaar voor iedereen toegankelijk. Er loopt sinds 1986 en mogelijk al eerder een gemarkeerd lange-afstand-wandelpad (eerst onder de naam ‘Amsterdamse Ommegang’, momenteel Pelgrimspad). Ook zijn er tientallen getuigenverklaringen van mensen die de Hoge Dijk al meer dan 30 jaar zonder enige belemmering gebruiken. Dit maakt dat het voetpad sinds tenminste 2016 een openbare weg is doordat hij meer dan dertig achtereenvolgende jaren voor ieder toegankelijk is geweest.  

  Samen werken aan een oplossing
  Wandelnet, Te Voet, vereniging van wandelaars en Werkgroep Hoge Dijk Open hebben begrip voor het ongemak en de overlast die de betreffende eigenaren zeggen te ondervinden van het oneigenlijk gebruik van het voetpad. Het liefst willen de indieners werken aan een oplossing waar alle partijen zich zoveel mogelijk in kunnen vinden. Dit zodat de Hoge Dijk een fijne plek is voor voetgangers en omwonenden.

  Getuigenverklaring
  Een groep gebruikers van de Hoge Dijk is gestart met het verzamelen van  getuigenverklaringen. Met voldoende getuigenverklaringen is de gemeente bevoegd
  de hekken weg te laten halen.
  Daarom vragen we ook u om de getuigenverklaring in te vullen en (Belangrijk!) te ondertekenen. U vindt de getuigenverklaring hier.

Agenda

Geen evenementen

 Partners

 

Wandelnet logo transparantBezoek hier de website 

 

 

Logo AntilopeOutdoor
Bezoek hier de website
Lees hier de laatste nieuwsbrief

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet