Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

Laatste nieuws

 

Over TeVoet

TeVoet heeft ten doel het in ruime zin behartigen van de belangen van de wandelaar in Nederland. TeVoet zet zich in voor behoud, verbetering en uitbreiding van onverharde paden. TeVoet streeft naar een optimale wandelinfrastructuur die goed toegankelijk (en bewegwijzerd) is voor de recreatieve wandelaar en die bovendien de mogelijkheid biedt interessante cultuur-historische en landschappelijke elementen aan de wandelaar te tonen.
TeVoet is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Contributie en giften zijn aftrrekbaar voor de inkomstenbelasting als aan de regels wordt voldaan. 

 

Laatste nieuws

 • TeVoet heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar de 2e Kamer en Staatssecretaris Heijnen van I&W.
  De brief gaat over de onevenredige nadelige effecten van de huidige aanpak van de onbewaakte overwegen (NABO’s). De NABO bij Nieuwerbrug is één van de drie casussen in de brief.
  Wij pleiten voor maatwerkoplossingen, 100 % financiering door het rijk en heel belangrijk, een integrale belangenafweging die nu vaak ontbreekt.
  De effecten van de sluiting van een NABO, zonder dat er een alternatief is raakt namelijk niet alleen de inwoner en de wandelaar, maar ook de leefbaarheid, de volksgezondheid en het klimaat.
  De stand van zaken m.b.t. deze NABO: de wethouder heeft samen met ProRail en het Waterschap een oplossing gevonden. De duiker 100 meter ten oosten van de Dubbele Wiericke droog leggen.

  Na de onderdoorgang moet dan 100 meter parallel aan het spoor over een kade teruggelopen worden naar de Dubbele Wiericke.
  Helaas weigert de Gasunie (op dit moment) haar medewerking, omdat er onder de kade een gasleiding loopt. Het is duidelijk dat van een integrale belangenafweging geen sprake is: Gasunie kijkt alleen naar zijn eigen ding en andere aspecten blijven buiten beschouwing. Hopelijk komt hier nog verandering in.

  Brief Tweede Kamer

 • In een open brief aan Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat roepen Actiecomité “Laat ons niet zwemmen”, Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Wandelnet de minister nogmaals op om het fiets/voetveer tussen Breukelen en Nieuwer Ter Aa niet op te heffen, of te zorgen voor een goed alternatief. Zie ook het Nieuwsbericht van 29 maart 2022.
  In de brief gaan de organisaties in op de argumenten voor opheffing die de minister onlangs gaf in zijn antwoord op Kamervragen. Zo is het argument dat meer drukte op het Amsterdam-Rijnkanaal een hoger ongevalsrisico met zich meebrengt achterhaald door modernere schepen en nieuwe technieken. Daarnaast laat de minister zich tot nu toe alleen leiden door de veiligheid op het kanaal. Voor voetgangers en fietsers is de route aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal onveiliger dan een overtocht met de veerpont.

  De petitie tegen de opheffing is inmiddels al 5500 keer ondertekend. De petitie kan nog worden ondertekend op https://pontjenieuwerteraa.petities.nl/ en wordt naar verwachting eind juni aangeboden.

 • vrijdag, 20 mei 2022 16:09

  Stellingenpad van NIVON officieel geopend

  Stellingenpad2022

  Op 24 april is dit nieuwe NIVON-streekpad officieel opengesteld. Dat gebeurde in een feestelijke bijeenkomst in Appelscha met het aanbieden van de wandelgids door de Griffioen, een fabeldier dat optreedt als beschermer van het gebied van de Stellingwerven, aan een der nazaten van de Hannekemaaiers die ooit in dit gebied rondtrokken. De ruim 260 km lange wandelroute voert je door het hele gebied van de vroegere “Vrije Natie der Stellingwerven”.

 • 2022apr11 Triep Zutt MNa deze functie 25 jaar te hebben vervuld, nam Fred Triep afscheid als regiocontactpersoon voor TeVoet in Noord-Holland. Johan Zutt neemt deze rol over voor het noorden van de provincie. Zijn eerste officiële daad in deze rol was een dankwoord tot Fred en de overhandiging van een klein geschenk. Dat gebeurde tijdens een verkenningswandeling door Wandeloverleg Noord-Holland van het Noorder IJplas-gebied. Renée van der Haar en Jeroen Jacobse zien toe dat het goed gaat.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet