Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

Hoe doen we dat?

TeVoet behartigt de belangen van de recreatieve wandelaar die er graag op uit trekt om te genieten van natuur en cultuurhistorische landschappen. TeVoeters zijn actieve wandelaars met veel gedetailleerde kennis van lokale wandelmogelijkheden. Daardoor kunnen zij komen met voorstellen voor verbetering van wandelmogelijkheden in een gebied. Ze worden uitgenodigd mee te denken of de leiding te nemen in wandelprojecten. Ze werken op lokaal en regionaal niveau samen met onder andere provincies, gemeenten, routebureaus, recreatieschappen en de stichting Wandelnet. Indien nodig wordt er actie gevoerd en worden petities ingediend. TeVoet heeft een ‘barrièrepotje’ waarmee financiële ondersteuning gegeven kan worden om barrières weg te nemen bij het onverhard wandelen (bijvoorbeeld om een bruggetje te financieren).

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet