Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

Lopende zaken

donderdag, 25 mei 2023 13:13

Kerkepad in Ouddorp moet open blijven

klarenbeek foto 29 mei 2023    De rechtbank oordeelt dat het beroep gegrond is en maakte korte metten met het verweer van de gemeente. De rechtbank geeft de gemeente in overweging om met TeVoet, natuurlijk Ouddorp, belanghebbenden en overige derden in gesprek te gaan.
Voor het nieuwsbericht klik hier.

26 mei 2021  De gemeente Goeree-Overflakkee wil het Klarenbeeksepad, een mooi eeuwenoud kerkepad in Ouddorp, sluiten. Voor een persbericht klik hier. Zowel de vereniging Natuurlijk Ouddorp als de vereniging TeVoet hebben beroep ingesteld bij de bestuursrechter tegen het besluit van de gemeenteraad het Klarenbeeksepad aan de openbaarheid te onttrekken. 
Er is een petitie gestart. Voor het volledige bericht klik hier.

veerpont Gelderland Gorssel Wilp18 maart 2023:
Op 9 maart is de petitie aangeboden aan de lijsttrekkers van alle  partijen die meedoen met de verkiezingen in Gelderland. VNG Gelderland heeft modellen voor oplossingen opgesteld, de exploitanten en de oevergemeenten gaan met elkaar in gesprek. Ook van de Provincie wordt een actieve rol verwacht, en zo nodig een financiele bijdrage. Voor de hele update klik hier.

20 februari 2023: eind januari vond, in de aanloop naar de Provinciale Verkiezingen het Groot Gelders Verendebat plaats. De petitie is inmiddels meer dan 20.000x getekend. Dat kan trouwens nog steeds.
Voor uitgebreidere informatie klik hier.

14 januari 2023: De provincie Gelderland wil niet langer bijdragen aan het Gelderse Verenfonds. Dit vormt een directe bedreiging voor het behoud van veel fiets- en voetveren. De acties worden uitgebreid. Voor het bericht klik hier.

23 december 2022: Opnieuw problemen met fietsveren: het veer bij Millingen vaart in de wintermaanden niet meer. Dit veer vormt een belangrijke schakel in o.a. het Pieterpad. Alternatieven zijn in de vrij wijde omgeving niet voorhanden. Veel organisaties hebben de handen ineen geslagen en zijn diverse acties begonnen, o.a. een petitie. Voor het bericht klik hier

vrijdag, 03 maart 2023 11:40

Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen

230314 duiker Jan met spanndoek4 maart 2023: Statenlid Jeroen Heuvelink (D'66) bezoekt Nieuwerbrug. Leden van TeVoet en bewoners houden een pleidooi voor de duiker als oplossing voor de gesloten overweg. Voor de aankondiging klik hier. Voor het verslag van dit bezoek klik hier


Januari 2023: 
Nieuwe stappen gezet naar een oplossing voor de gesloten spoorwegovergang.

Na de weigering van de Gasunie, die zich erop beriep dat het bevoegd gezag (Ministerie van I&W en ILT) niet toestaat dat de kade wordt betreden, hebben wij een beroep op de Wet Open Overheid gedaan om informatie boven tafel te krijgen. Dit leidde tot een gesprek met de Gemeente en de Gasunie. De Gasunie presenteerde hier een voorstel om de kade haaks te kruisen en via een perceel ten zuiden hiervan naar de Dubbele Wiericke terug te wandelen.

230320 schets oplossing nabo bodegravenDe groene lijn is de gasleiding op de kade van de Gasunie.

De oranje lijn is de door de Gasunie voorgestelde wandelroute die ten zuiden van de Gasunie kade over particulier terrein loopt.


Dit voorstel is afgeketst op de weigering van de eigenaar van het perceel ten zuiden van de Gasunie kade. We kunnen dus niet vanaf de duiker terug lopen naar de Dubbele Wiericke.

Wij hadden hier al rekening mee gehouden. Omdat TeVoet vraagtekens zette bij de weigering van de Gasunie hebben wij AVIV, een adviesbureau op het gebied van externe veiligheid, gevraagd een notitie op te stellen. Klik hier voor de notitie. Uit die notitie blijkt dat het vanuit het veiligheidsperspectief niet nodig is om wandelaars te weren van de Gasuniekade. Onze vermoedens zijn daarmee bevestigd.

Met deze notitie in de hand willen wij graag het gesprek aangaan met de Gasunie. Ons doel is om met alle instanties die bij de duiker betrokken zijn een rondetafel gesprek te krijgen: Gasunie, Gemeente, Provincie, Waterschap, Pro-Rail en het ministerie van I&W. Wij willen dat het algemeen belang centraal komt te staan in plaats van ieders specifieke belang en dat alle partijen in onderlinge samenwerking tot een oplossing komen.

Voor de volledige voorgeschiedenis:

19 januari 2023: Jaren geleden kon voorkomen worden dat de HSL dwars door het Groene Hart zou gaan denderen. Ze ligt nu in een tunnel. 
De behoefte aan veel nieuwbouw vormt nu opnieuw een bedreiging voor het Groene Hart, een prachtig wandelgebied, en de groene long van de Randstad. 
Natuurorganisaties komen in actie: teken de petitie!
Voor het bericht klik hier.

16 december 2022: oplossing gevonden: overeenstemming over fietsbrug ter vervanging van de pont. Voor bericht klik hier

8 december 2022: de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de pont in de vaart te houden tot er een oplossing is gevonden. Voor bericht klik hier.

28 juni 2022: De petitie is ruim 6400x getekend en aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister wil de veerdienst toch opheffen. Voor het volledige bericht klik hier.

13 juni 2022: Actiecommittee stuurt open brief aan minister Harbers. Petitie inmiddels 5500x getekend. Voor het volledige bericht klik hier. 

29 maart 2022  Rijkswaterstaat overweegt om het fiets- en voetveer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen op te heffen. Rijkswaterstaat dreigt hiermee het contract te verbreken dat ze in 1888 afsloot met het Waterschap. Dat mag niet gebeuren! Wandelnet, Fietsersbond, Te Voet en Vrienden van de Voetveren vragen dat Rijkswaterstaat de verbinding tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen in stand houdt, door middel van de veerdienst of door middel van een alternatief.De veerpont vaart al zolang als het Kanaal bestaat. Het fiets- en voetveer is de levensader voor Nieuwer ter Aa. Het is ook onmisbaar voor het Floris-V-pad (LAW) en het Utrechtse Wandelnetwerk. Voor het volledige bericht klik hier

6 oktober 2022: Op de Hoge Dijk in Aalsmeer ligt al sinds jaar en dag een voetpad dat belopen wordt door zowel lokale ommetjesmakers als wandelaars van verder weg. Nu hebben aanwonenden het wandelpad op de dijk geblokkeerd met hekken van bijna twee meter hoog. Wandelnet, TeVoet, vereniging van wandelaars en de Aalsmeerse Werkgroep Hoge Dijk Open riepen de gemeente op tot actie en stuurden een handhavingsverzoek.
De indieners zijn verontwaardigd dat dit prachtige wandelpad onbegaanbaar is gemaakt en hebben de gemeente om handhaving gevraagd. Ze willen graag dat binnenkort de door omwonenden geplaatste hekken en verbodsborden worden verwijderd. Voor het volledige bericht klik hier

Pagina 1 van 2

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet