Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

Lopende zaken

20250329 leyduyn mededeling S29 maart 2024:
Prorail sluit de NABO "definitief". Voorlopig zullen de wandelaars om moeten lopen.

20 maart 2024:
De bewoners zijn een petitie gestart. Wandelnet en TeVoet hebben bij de gemeente een handhavingsverzoek ingediend. Een openbare weg kan niet zomaar aan de openbaarheid onttrokken worden! 

1 maart 2024:
Het tunneltje als alternatief voor de NABO lijkt van de baan. De motie (zie bericht 28 februari) is gisteren in de gemeenteraad van Heemstede verworpen. 
TeVoet, Wandeloverleg Noord-Holland en Wandelnet bezinnen zich nu om alsnog een beroep te gaan doen op de Wegenwet. Prorail en de gemeente stellen de zaak voor alsof er van openbaarheid geen sprake is. Dat is echter niet steekhoudend aangetoond. Als aannemelijk gemaakt kan worden dat het pad en de overweg openbare weg is volgens de Wegenwet, dan kan bij het gemeentebestuur een handhavingsverzoek indiend worden op het moment dat de overweg gesloten wordt.


Voor de volledige voorgeschiedenis zie hieronder.

dinsdag, 19 maart 2024 19:33

Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen

230314 duiker Jan met spanndoek

Februari 2024:
Herstel wandelverbinding door wandelduiker in zicht!
Wat waren we blij en opgelucht toen we op 28 februari j.l. hoorden dat de gemeenteraad akkoord ging met de investering van 200.000 euro in de wandelduiker. Want daarmee kan de wandelverbinding gered worden. Ook besloot de raad de NABO pas aan de openbaarheid te onttrekken wanneer de duiker is vervangen door een loopduiker. En dus niet eerder. Dit is de juiste volgorde, waar wij steeds op hebben aangedrongen.
Door de positieve houding van de provincie en van ProRail leverde dit uiteindelijk bij een begroting van 1 miljoen een kostenverdeling op van 20 % voor de gemeente en de rest gelijk verdeeld voor ProRail en de provincie. ProRail moet alleen nog toetsen of het vanwege de baanstabiliteit mogelijk is om binnen het gestelde budget te blijven. Door onze doelstelling juridisch (bezwaar en beroep) te gebruiken, door samen te werken met politieke partijen, èn door het werk van het Wijkteam en de inwoners hebben we dit resultaat kunnen bereiken.
TeVoet heeft inmiddels de concepttekening van de duiker ontvangen. We houden een vinger aan de pols. Het feestje zal pas echt gevierd worden als we door de wandelduiker kunnen lopen.


Hieronder de lange weg naar dit zeer hoopvolle slothoofdstuk.

donderdag, 25 mei 2023 13:13

Kerkepad in Ouddorp moet open blijven

klarenbeek foto 29 mei 2023    De rechtbank oordeelt dat het beroep gegrond is en maakte korte metten met het verweer van de gemeente. De rechtbank geeft de gemeente in overweging om met TeVoet, natuurlijk Ouddorp, belanghebbenden en overige derden in gesprek te gaan.
Voor het nieuwsbericht klik hier.

26 mei 2021  De gemeente Goeree-Overflakkee wil het Klarenbeeksepad, een mooi eeuwenoud kerkepad in Ouddorp, sluiten. Voor een persbericht klik hier. Zowel de vereniging Natuurlijk Ouddorp als de vereniging TeVoet hebben beroep ingesteld bij de bestuursrechter tegen het besluit van de gemeenteraad het Klarenbeeksepad aan de openbaarheid te onttrekken. 
Er is een petitie gestart. Voor het volledige bericht klik hier.

veerpont Gelderland Gorssel Wilp18 maart 2023:
Op 9 maart is de petitie aangeboden aan de lijsttrekkers van alle  partijen die meedoen met de verkiezingen in Gelderland. VNG Gelderland heeft modellen voor oplossingen opgesteld, de exploitanten en de oevergemeenten gaan met elkaar in gesprek. Ook van de Provincie wordt een actieve rol verwacht, en zo nodig een financiele bijdrage. Voor de hele update klik hier.

20 februari 2023: eind januari vond, in de aanloop naar de Provinciale Verkiezingen het Groot Gelders Verendebat plaats. De petitie is inmiddels meer dan 20.000x getekend. Dat kan trouwens nog steeds.
Voor uitgebreidere informatie klik hier.

14 januari 2023: De provincie Gelderland wil niet langer bijdragen aan het Gelderse Verenfonds. Dit vormt een directe bedreiging voor het behoud van veel fiets- en voetveren. De acties worden uitgebreid. Voor het bericht klik hier.

23 december 2022: Opnieuw problemen met fietsveren: het veer bij Millingen vaart in de wintermaanden niet meer. Dit veer vormt een belangrijke schakel in o.a. het Pieterpad. Alternatieven zijn in de vrij wijde omgeving niet voorhanden. Veel organisaties hebben de handen ineen geslagen en zijn diverse acties begonnen, o.a. een petitie. Voor het bericht klik hier

19 januari 2023: Jaren geleden kon voorkomen worden dat de HSL dwars door het Groene Hart zou gaan denderen. Ze ligt nu in een tunnel. 
De behoefte aan veel nieuwbouw vormt nu opnieuw een bedreiging voor het Groene Hart, een prachtig wandelgebied, en de groene long van de Randstad. 
Natuurorganisaties komen in actie: teken de petitie!
Voor het bericht klik hier.

16 december 2022: oplossing gevonden: overeenstemming over fietsbrug ter vervanging van de pont. Voor bericht klik hier

8 december 2022: de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de pont in de vaart te houden tot er een oplossing is gevonden. Voor bericht klik hier.

28 juni 2022: De petitie is ruim 6400x getekend en aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister wil de veerdienst toch opheffen. Voor het volledige bericht klik hier.

13 juni 2022: Actiecommittee stuurt open brief aan minister Harbers. Petitie inmiddels 5500x getekend. Voor het volledige bericht klik hier. 

29 maart 2022  Rijkswaterstaat overweegt om het fiets- en voetveer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen op te heffen. Rijkswaterstaat dreigt hiermee het contract te verbreken dat ze in 1888 afsloot met het Waterschap. Dat mag niet gebeuren! Wandelnet, Fietsersbond, Te Voet en Vrienden van de Voetveren vragen dat Rijkswaterstaat de verbinding tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen in stand houdt, door middel van de veerdienst of door middel van een alternatief.De veerpont vaart al zolang als het Kanaal bestaat. Het fiets- en voetveer is de levensader voor Nieuwer ter Aa. Het is ook onmisbaar voor het Floris-V-pad (LAW) en het Utrechtse Wandelnetwerk. Voor het volledige bericht klik hier

Pagina 1 van 2

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet