Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

maandag, 22 mei 2023 23:43

Beroep tegen afsluiting Klarenbeeksepad Ouddorp gegrond verklaard.

In 2021 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee het Klarenbeeksepad, een eeuwenoud kerkepad, aan de openbaarheid onttrokken.Het is een van de mooie kerkepaden die Ouddorp rijk is. TeVoet, vereniging van wandelaars, en de stichting Natuurlijk Ouddorp zijn hiertegen in beroep gegaan. De rechtbank Rotterdam heeft op 9 mei jongstleden uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelt dat het beroep gegrond is en maakt korte metten met het verweer van de gemeente. 

De gemeente moet alle belangen die een rol kunnen spelen in de besluitvorming opnieuw inventariseren. Daarbij geeft de rechtbank aan dat de gemeente het nieuwe ontwerpbesluit ter inzage moet leggen, zodat betrokkenen een zienswijze kunnen indienen. De gemeente moet in haar besluitvorming in elk geval de belangen van wandelaars en het cultuurhistorisch belang van het Klarenbeeksepad als kerkpad afwegen tegen het belang van de openbare orde en het eigendoms-/privacyrecht van de eigenaren. Daarbij moet de gemeente inzichtelijk maken of en in hoeverre het openlaten van het pad van invloed is op de (kwetsbare) natuur en welke mogelijkheden er zijn tot verlegging van het pad.

De rechtbank geeft de gemeente in overweging om met TeVoet, natuurlijk Ouddorp, belanghebbenden en overige derden in gesprek te gaan.

Kortom: werk aan de winkel voor de gemeente Goeree-Overflakkee en de betreffende eigenaren.
TeVoet en Natuurlijk Ouddorp hebben ook aan de pers verklaard  graag mee te willen werken aan een oplossing.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                             

 

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet