Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

Lopende zaken

6 oktober 2022: Op de Hoge Dijk in Aalsmeer ligt al sinds jaar en dag een voetpad dat belopen wordt door zowel lokale ommetjesmakers als wandelaars van verder weg. Nu hebben aanwonenden het wandelpad op de dijk geblokkeerd met hekken van bijna twee meter hoog. Wandelnet, TeVoet, vereniging van wandelaars en de Aalsmeerse Werkgroep Hoge Dijk Open riepen de gemeente op tot actie en stuurden een handhavingsverzoek.
De indieners zijn verontwaardigd dat dit prachtige wandelpad onbegaanbaar is gemaakt en hebben de gemeente om handhaving gevraagd. Ze willen graag dat binnenkort de door omwonenden geplaatste hekken en verbodsborden worden verwijderd. Voor het volledige bericht klik hier

6 augustus 2021 grasdijk bew MWeer dreigt een mooi onverhard wandelpad ten oosten van Hoorn ten prooi te vallen aan de fietspadisering. De gemeente Drechterland wil de dijk Zuiderwijmers omvormen tot een verhard fietspad. De lokale wandelaars zijn hiertegen in actie gekomen. TeVoet (regio Noord-Holland) en Wandelnet steunen deze actie en willen met de gemeente in overleg over alternatieven, zodat het oude dijkje als onverhard wandelpad behouden blijft. Voor meer informatie en foto's zie bericht Wandelnet.

24 februari 2021: Op de dijk langs de Rotte (bij Moerkapelle, ZH) loopt een wandelpad, onderdeel van het wandelnetwerk. Het Recreatieschap Rottemeren wil, samen met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland (Zuid-Holland), het pad omvormen tot een ‘fiets-allee’. Hierdoor wordt het onvriendelijker en onveiliger voor de wandelaar. Omwonenden en TeVoeters in Zuid-Holland zijn in actie gekomen. Met resultaat: de gemeenteraad van Zuidplas heeft een motie aangenomen dat er naar een veiliger alternatief gezocht moet worden, b.v. aan de westkant van de Rotte. Maar de plannen zijn nog niet van de baan. Daarom is er een petitie gestart. Steun deze actie! Voor het hele bericht klik hier.

 

19 april 2020: Gestaag wordt er doorgewerkt aan het uitbreiden van het wandelen langs knooppunten in de provincie Utrecht. Door veel TeVoeters is aan de ontwikkeling van dit netwerk meegewerkt. Voor het volledige bericht klik hier

28 augustus 2019: Recreatie Midden-Nederland zoekt vrijwilligers voor het verder ontwerpen van het wandelroutenetwerk in het oosten van de provincie Utrecht. Inbreng van wandelaars (in werkgroepen per deelgebied) die het gebied goed kennen is van groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het netwerk. Ken je mooie paden in dit gebied en wil je deze kennis inbrengen bij het ontwerpen van het netwerk? Dat kan! Voor meer informatie klik hier

woensdag, 01 maart 2023 20:05

Fietspadisering van de Spoorbaan bij Wilnis

13 november 2019: Goed nieuws: het onverharde pad over het Oude Spoor tussen Mijdrecht en Wilnis blijft onverhard. Voor het hele bericht klik hier.

13 september 2019: Actie 'Oude spoorbaan blijft natuurlijk' groot succes: 50 mensen liepen mee op de actie dag, petitie ruim 1000x getekend. Voor het volledige bericht klik hier.

24 augustus 2019: Op 1 september 2019 wordt er een protest-wandeling georganiseerd tegen het plan de Oude Spoorbaan te asfalteren. Voor volledige bericht klik hier

23 juni 2019: Opnieuw zijn er plannen om op het onverharde voetpad op de Oude Spoorbaan bij Wilnis een fietspad aan te leggen. De actiegroep "Geen asfalt op het Oude Spoor" is daarom een on-line petitie begonnen. Vind je ook dat de spoorbaan onverhard moet blijven, teken dan de petitie (klik hier). 
Voor het hele bericht klik hier

26 februari 2019: Ineens had bij de gemeente Ronde Venen iemand weer bedacht dat er een mooi fietspad aangelegd zou kunnen worden op de Spoordijk bij Wilnis. In 2010 was eenzelfde plan, mede door acties van TeVoeters, al eens verijdeld. Ook nu is het gelukt om de fietspadisering te voorkomen. Voor het hele bericht klik hier.

 

Pagina 2 van 2

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet