Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

zondag, 19 april 2020 15:15

Voortgang Wandelroutenetwerk in Utrecht

Gestaag wordt er doorgewerkt aan het uitbreiden van het wandelen langs knooppunten in de provincie Utrecht. Door veel TeVoeters is aan de ontwikkeling van dit netwerk meegewerkt. De basis voor dit netwerk is al in de jaren 2011-2012 gelegd door het in kaart brengen van met name ook de onverharde paden. Aan het laatste deel van het netwerk wordt nu gewerkt. Steeds worden er weer stukjes natuurgebied bereikbaar gemaakt. Een update van Ineke Thierauf, bestuurslid van TeVoet en contactpersoon regio Utrecht.

gagelbos bew MiniatuurDe ambitie van de Provincie Utrecht is “om de komende jaren te komen tot een volledig wandelnetwerk in de provincie Utrecht. Dit versterkt het recreatief hoofdnetwerk en biedt kansen voor duurzame routegebonden recreatie, rekening houdend met spreiding en recreatieve zonering”.
Het hele poldergebied ten westen en ten noorden van de stad is de afgelopen jaren al door Recreatie Midden-Nederland voorzien van een knooppuntennetwerk voor wandelaars incl. app en kaarten. Vanaf 2011 zet TeVoet Utrecht zich daar al voor in.  Begin 2018 heeft de coördinatie een extra boost gekregen door het oprichten op provinciaal niveau van een routebureau, zie https://routebureau-utrecht.nl.  Afgelopen winter gingen de palen in de grond voor het wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek. In het voorjaar van 2020 zal ook in deze mooie regio vol landgoederen en boomgaarden het  wandelroute netwerk gereed zijn. Ruim 500 kilometer aan wandelmogelijkheden worden daar via knooppunten verbonden.
Rest nog een wandelroutenetwerk in het oosten van de provincie Utrecht. Hiervoor is in 2019 een verkenning uitgevoerd voor een basisstructuur van wandelmogelijkheden in Regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en een deel van de Gelderse Vallei (Renswoude, Veenendaal en Rhenen).
Onlangs was ik weer eens bij het Routebureau op bezoek. Daar werd ik door een vrolijke Rens van Dinter gelijk blij verrast met een mooie foto van een splinternieuw bruggetje in het Gagelbos. Weer een extra stuk onverhard toegevoegd aan het wandelroutenetwerk. Een oude wens van TeVoet, waarover  ik  Rens regelmatig vroeg “mag het al van SBB?”.    (Het Gagelbos ligt in de nieuwe natuurgebieden  tussen het Noorderpark en de Maarsseveense plassen).

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet