Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

woensdag, 24 februari 2021 10:50

Aandacht voor belang van de wandelaar: oproep om petitie te tekenen

Op de dijk langs de Rotte (bij Moerkapelle, ZH) loopt een wandelpad, onderdeel van het wandelnetwerk. Het Recreatieschap Rottemeren wil, samen met de gemeenten Zuidplas en Lansingerland (Zuid-Holland), het pad omvormen tot een ‘fiets-allee’: breder asfalt met twee fietsstroken, minder berm, en nieuwe hekwerken. Hierdoor wordt het onvriendelijker en onveiliger voor de wandelaar. Met de opmerking ‘wandelen doe je op eigen risico’ werden de belangen van de wandelaar terzijde geschoven. Omwonenden en TeVoeters in Zuid-Holland zijn in actie gekomen. Met resultaat: de gemeenteraad van Zuidplas heeft een motie aangenomen dat er naar een veiliger alternatief gezocht moet worden, b.v. aan de westkant van de Rotte. Maar de plannen zijn nog niet van de baan. Daarom is er een petitie gestart. Steun deze actie!

Situatie
Al tientallen jaren is de Rottedijk voor de inwoners van Moerkapelle (gemeente Zuidplas) en vele andere wandelaars een rustig wandelgebied langs de zes 17e-eeuwse cultuurhistorisch waardevolle molens. Deze wandeldijk is ook onderdeel van het wandelroutenetwerk Hof van Delfland. Om het toegenomen recreatieve fietsverkeer in goede banen te leiden wil het Recreatieschap Rottemeren nu op deze dijk een breed doorgaand tweezijdig fietspad aanleggen tussen Rotterdam en het recreatiegebied Bentwoud. (https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/fietspad+verlengde+molengangpad/default.aspx). De weg wordt verbreed en voorzien van een middenstreep zodat er twee gescheiden fietsbanen zijn. Hierdoor wordt de berm veel smaller. Bovendien worden er hekken in de berm geplaatst, waardoor er nog minder ruimte naast het fietspad ontstaat. Voor een animatie klik hier. Voor de wandelaar duidelijk een verslechtering.

Actie omwonenden en TeVoeters Zuid-Holland
Actiegroep Rottedijk Veilig is samen met TeVoeters in actie gekomen en een petitie gestart. Het eerste resultaat is dat onlangs in een raadsvergadering van Zuidplas het voorgestelde plan is afgewezen. Er is een motie aangenomen om de mogelijkheid van een tracé aan de westkant te onderzoeken. Voor meer info klik hier. 

Oproep om de petitie te tekenen
Natuurlijk zijn goede en veilige fietsroutes ook belangrijk. Maar dat mag niet ten koste van de kwaliteit en de veiligheid van wandelpaden gaan, zeker niet als ze onderdeel zijn van het wandelroutenetwerk. De veiligheid van de wandelaar is niet alleen ‘eigen verantwoording’, maar ook een verantwoording voor projectontwikkelaars en voor de gemeentes. 
Als je dit steunt, teken dan de petitie. Voor de petitie klik hier.

 Partners

Logo AntilopeOutdoor
Bezoek hier de website
Lees hier de laatste nieuwsbrief

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet