zaterdag, 18 maart 2023 13:59

Gelderse Veerponten-coalitie succesvol: petitie aangeboden, aan oplossing wordt gewerkt

De acies van de Veerpontencoaltitie (zie de berichten van j.l. 20 februari, 14 januari en 23 december) hebben succes gehad. De petitie is meer dan 23 000 keer getekend, de VGN heeft voorstellen gedaan om de problemen op te lossen, en alle provinciale partijden onderschrijven het belang van de veerponten. De petitie is aangeboden aan alle lijsttrekkers in de provincie Gelderland. Exploitanten van de veren en de oevergemeenten zijn nu aan zet. 

VNG Gelderland heeft model voor oplossing uitgewerkt
Op 9 maart 2023 presenteerde VNG Gelderland een reeks voorstellen om de veren in Gelderland in de vaart te houden. Het belang van de veren wordt erkend. Voorstellen zijn gedaan om de exploitant en oevergemeenten afspraken te laten maken. Ook wordt gedacht aan tariefsverhoging, maar behoud van betaalbare abonnementen voor scholieren. De VNG heeft een model ontwikkeld  waar inkomsten en uitgaven zichtbaar gemaakt kunnen worden. Als de tekorten extreem oplopen, wordt gekeken of de provincie kan bijspringen. Dit geldt ook voor een nieuw fonds waaruit vernieuwing en verduurzaming van de veren zal worden betaald. Er zou ook een jaarlijks overleg tussen gemeenten, exploitanten en gebruikers moeten komen. De voorstellen zullen de komende  weken worden uitgewerkt.

Exploitanten aan zet
In de eerste plaats zijn de exploitanten aan zet om de veren te laten varen. We hebben een model ontwikkeld, waarin de inkomsten en uitgaven zichtbaar gemaakt kunnen worden. Samen met de beide oevergemeenten kan de exploitant bespreken aan welke knoppen er gedraaid moet worden. Dat kan leiden tot lagere kosten of hogere opbrengsten door hogere tarieven. Het model is getoetst bij de 10 veren met de grootste tekorten. We zien, dat op deze wijze afspraken tussen de exploitant en de gemeenten te maken zijn en in veel gevallen al gemaakt zijn. Bij het verhogen van de tarieven wordt extra aandacht besteed aan betaalbare abonnementen voor met name scholieren.

Ook actieve rol van de Provincie nodig
 
In enkele gevallen zijn de tekorten in de exploitatie zodanig groot, dat ook de provincie moet bijspringen. Van de provincie wordt daarnaast een actieve rol verwacht, waardoor jaarlijks samen met gemeenten en exploitanten een goed beeld ontstaat van de situatie waarin de veren verkeren. Tenslotte moet de provincie een nieuw fonds instellen, waaruit vernieuwing en verduurzaming van veren betaald kunnen worden.

Petitie aangeboden
Tijdens het verkiezingsdebat van Omroep Gelderland kwamen op maandagavond 13 maart achttien partijen bijeen in Arnhem. Ook de veerpontencoalitie was aanwezig. Na afloop van het debat namen alle lijsttrekkers -onder luid applaus van hun aanhang- een exemplaar van de “Behoud de Gelders Veren” petitie in ontvangst. Voor in de onderhandelkamer is er ingelijste afdruk overhandigd. Inmiddels lopen we naar 23.500 ondertekenaars.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet