Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

dinsdag, 23 januari 2018 13:30

Inventarisatie wandelroutes voor GIS (2012, Utr, N-H, Z-H)

In 2011-2012 zijn door TeVoeters van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland alle bestaande wandelroutes in kaart gebracht voor het provinciale GIS systeem.

Alle trajecten zijn nagelopen, en waar nodig verbeterd. Ook zijn gewenste verbindingsroutes aangegeven. Deze inventarisatie, uitgevoerd als uitvloeisel van een provinciaal wandelproject, bleek een goede basis voor het verder ontwikkelen van het WandelKnooppuntenNetwerk in de jaren daarna (zie volgende successen en Lopende Zaken). Voor een uitgebreider verslag, zie Lopend Vuur augustus 2012, pag 8-9

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet