Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

donderdag, 08 maart 2018 11:30

Routenetwerk Zuid-Holland (bijna) helemaal klaar (2017, ZH)

Van het laatste regionale wandelroutenetwerk in Zuid-Holland (Hoeksche Waard), is in 2017 het ontwerp afgerond. Het plan is om alle bordjes en paaltjes in de zomer van 2018 geplaatst te hebben.

Daarmee ontstaat een provincie dekkend geheel van regionale wandelroutenetwerken die op elkaar aansluiten. De feestelijke opening vindt hoogstwaarschijnlijk plaats op donderdag 27 september 2018 in de Hoeksche Waard. Nadere informatie hierover volgt.

In 2018 zal de provincie Zuid-Holland een tweetal onderzoeken laten uitvoeren:
1. De stand van zaken van het provinciale wandelroutenetwerk (nulmeting) en wat er nog moet gebeuren.
2. Een inventarisatie van de mogelijke taken van een routebureau.
Met name de vertegenwoordigers van TeVoet in de provinciale Klankbordgroep Wandelroutenetwerk hebben op deze onderzoeken aangedrongen. Door beheer en  doorontwikkeling van het netwerk op te dragen aan een (provinciaal) routebureau kan ook in de toekomst de kwaliteit van het netwerk geborgd blijven.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet