Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

dinsdag, 23 januari 2018 13:34

Wandelbrug naar Deeneplaat, Biesbosch (2015, NB, ZH)

TeVoeters hebben zich jaren ingespannen om het nieuwe Biesbosch-gebied toegankelijk te maken voor de wandelaar. Mede door een financiële bijdrage  van TeVoet zijn er wandelbruggen gerealiseerd.

 In het kader van "Ruimte voor de Rivier" zijn er in de Biesbosch nieuwe natuurgebieden ontstaan. Deze waren echter alleen toegankelijk per boot.  TeVoeters hebben initiatieven genomen om deze gebieden toegankelijk te maken voor wandelaars. Door de lobby van de TeVoeters, en de bijdrage van 2500 euro uit het barrièrepotje van TeVoet zijn er meer donateurs 'over de brug' gekomen. En Staatsbosbeheer heeft voor de aanleg gezorgd. Pronkstuk is de verbinding tussen de Hooge Hof en de Deeneplaat. Hierdoor kan de wandelaar nu het echte Biesbosch-gevoel ervaren. 

Voor meer informatie: zie Lopend Vuur, december 2015  pag 8

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet