Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

donderdag, 09 mei 2019 16:10

Jaarstukken 2018 TeVoet gepubliceerd

Op zaterdag 23 maart 2019 vond in het Geologisch Museum Hofland in Hilversum de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TeVoet plaats. De jaarstukken werden doorgenomen en goedgekeurd.
Na de vergadering werd er gezamenlijk gelunched en gewandeld over de Zuiderheide. Het (voorlopige) verslag van de Algemene Ledenvergadering is te lezen in de rubriek <Vereniging> <Berichten>

Het Jaarverslag 2018 (inclusief de verslagen van de regio's), de Jaarrekening 2018 en de begroting 2019/2020 van TeVoet zijn gepubliceerd in de rubriek <Over TeVoet> < documenten>.
Deze stukken zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2019.
De verslagen van de regio's zijn ook te vinden in de rubrieken van de regio's <Vereniging> <Regio's>

 Partners

Logo AntilopeOutdoor
Bezoek hier de website
Lees hier de laatste nieuwsbrief

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet