donderdag, 09 mei 2019 16:30

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 vond in het Geologisch Museum Hofland in Hilversum de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TeVoet plaats. Uit alle regio's waren vertegenwoordigers aanwezig. De jaarstukken werden doorgenomen en goedgekeurd. De ervaringen en de ontwikkelingen in de verschillende regio's werden besproken. Juist de verschillen, met name met betrekking tot de samenwerking met provinciale belangenbehartigers van Wandelnet, zijn interessant.
Na de vergadering werd er gezamenlijk gelunched en gewandeld over de Zuiderheide. In het meinummer van Lopend Vuur verschijnt een verslag. Voor het (voorlopige) officiële verslag van de Algemene Ledenvergadering klik hier.

Het Jaarverslag 2018 (inclusief de verslagen van de regio's), de Jaarrekening 2018 en de begroting 2019/2020 van TeVoet zijn gepubliceerd in de rubriek <Over TeVoet> < documenten>.
Deze stukken zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2019.
De verslagen van de regio's zijn ook te vinden in de rubrieken van de regio's <Vereniging> <Regio's>

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet