donderdag, 12 november 2020 15:51

Jaarvergadering 2020

Het was een bijzondere ALV dit jaar, waarin Covid-19 regeert.
In een schriftelijk gehouden ALV werd door 122 leden gestemd over de jaarstukken en over de voorgedragen nieuwe bestuursleden. Jaarverslag, Jaarrekening en Begroting 2020-2021 werden goedgekeurd (te vinden onder het tabblad Over TeVoet<Documenten>). De beide voorgedragen bestuursleden werden zonder tegenstemmen gekozen. 

De (gedeeltelijke) bestuurswissel vond daarna plaats op 3 oktober tijdens een bijeenkomst via Zoom, waaraan een kleine 20 leden deelnamen. José Noijons, voorzitter, Niek Fraterman, secretaris en Bertie Schonk, bestuurslid, traden af.
Nico van Delft, penningmeester, en Ineke Thierauf, bestuurslid, blijven aan. Jeroen Jacobse is de nieuwe voorzitter van TeVoet. Jan Rijnsburger, bestuurslid 1, zal tevens de rol van hoofdredacteur van het verenigingsblad Lopend Vuur op zich nemen. De positie van secretaris is nog vacant.

Het is vreemd en ook wat onbevredigend, digitaal afscheid nemen en digitaal kennismaken. Laten we hopen dat we dat in 2021 wel kunnen doen.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet