dinsdag, 27 juli 2021 21:50

Controle wandelpaden na de overstromingen in Zuid-Limburg

Op 14 juli j.l. overstroomden in Zuid-Limburg de Maas, Geul, Gulp en andere beken zoals de Selzerbeek door hevige regenval. Delen van Valkenburg, Meerssen, Mechelen en Gulpen stonden onder water. Ook veel wandelpaden zijn getroffen.
Visit Zuid-Limburg hoopt uiterlijk 5 augustus de situatie volledig in kaart te hebben gebracht.

Visit Zuid-Limburg adviseert wandelpaden en natuurgebieden langs rivieren en beken te vermijden. De hoger gelegen wandelpaden zullen gecontroleerd worden. Zie www.visitzuidlimburg.nl, veilig op pad, voor een actueel overzicht van de situatie.
Het traject van het Krijtlandpad van Valkenburg langs de Geul naar Maastricht is voorlopig gesloten i.v.m. de aanwezigheid van verontreinigd slib en instabiele bomen. Een alternatieve route staat op www.wandelnet.nl/krijtlandpad

Inmiddels is het water weer gezakt. Er is hard gewerkt om alles weer schoon te maken. De meeste attracties en bedrijven in de kernen zijn weer geopend en hopen deze zomer nog veel gasten te kunnen ontvangen. Een aantal buitengebieden, met name de rivier- en beekdalen, zijn nog wel afgesloten. 

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet