woensdag, 20 oktober 2021 19:11

Hoorzitting sluiting NABO Bodegraven maandag 25 oktober

De gemeenteraad van Bodegraven heeft begin 2021 besloten de onbewaakte spoorwegovergang (NABO) van het onverharde pad langs de Dubbele Wiericke te gaan sluiten. TeVoet en een aantal verontruste bewoners hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Aanstaande maandag 25 oktober is er in Bodegraven hierover een hoorzitting. De gemeente lijkt niet te komen met een voor de wandelaar bevredigende oplossing. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd.

In Lopend Vuur van september 2021 (blz 8) is bericht over de dreigende sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang bij Bodegraven. Het gevolg van deze ingreep is dat het onverharde pad langs de Dubbele Wiericke ter hoogte van de spoorkruising wordt onderbroken. Aan beide zijden van het spoor ontstaat dus een doodlopend pad. De inwoners van Nieuwerbrug worden hierdoor van het buitengebied afgesloten. De omlooproute om weer op de Dubbele Wiericke te komen wordt ruim 3 km lang. De verharde omlooproute gaat deels over een gevaarlijke weg. Zowel het wandelnetwerk van Utrecht en Zuid Holland als de Wierickeroute (langs de Enkele en Dubbele Wiericke, onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie) lopen over het onderbroken voetpad. De Wierickeroute is een van de oudste middellange afstandswandelroutes van de Provincie Zuid Holland.                      

TeVoet Zuid-Holland heeft bezwaarschriften ingediend in juli 2021 en in augustus 2021 tegen het besluit van de Gemeenteraad van Bodegraven om het pad aan de openbaarheid te onttrekken. Naast TeVoet hebben nog 4 inwoners van Bodegraven bezwaar gemaakt tegen de opheffing van spoorwegovergang. 

Op 25 oktober 2021 om 21 uur organiseert de Bezwaarschriftencommissie van de gemeenteraad van Bodegraven een hoorzitting. TeVoet zal, met juridische ondersteuning, haar visie toelichten. Ter voorbereiding op de hoorzitting is er door de gemeente een verweerschrift opgesteld. Het gaat hierbij om de schriftelijke reactie van de gemeente op de ingebrachte bezwaren van TeVoet en de inwoners. Wat daarin opvalt is dat in de voorbereiding van het besluit door de gemeente nogal wat slordigheden zijn geslopen. In het besluit van de gemeenteraad is veel meer pad aan de openbaarheid onttrokken dan strikt genomen nodig is. Op dit punt geeft de gemeente gelukkig toe aan TeVoet dat ze fout zit. Het besluit zal herzien worden door alleen het deel van het pad over de overweg niet meer openbaar te maken. Voorts geeft men toe dat de tellingen van het dagelijks aantal wandelaars met de natte vinger is gebeurd. Verder zijn er signalen dat gemeenteraadsleden vooraf niet over alle relevante informatie konden beschikken om een weloverwogen besluit in deze zaak te kunnen nemen. Anders gezegd: een beter ge├»nformeerde raad had wellicht een ander besluit genomen.                                                                                                      

Samenvattend: TeVoet en verontruste inwoners laten het er niet bij zitten en gaan door met het aanvechten van dit voor wandelaars onzalige besluit.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet