zaterdag, 13 november 2021 21:28

Extra Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 23 november 2021 zal er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Deze vergadering is nodig omdat er op de vergadering van 30 oktober, zoals wel verwacht was, onvoldoende leden aanwezig waren om te stemmen over de gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze extra vergadering zal via zoom gehouden worden. Aanmelden uiterlijk 19 november.
Voor verdere informatie zie de agenda of klik hier.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet