Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

maandag, 09 mei 2022 17:08

Verslag Algemene Ledenvergadering 2022

Op zaterdag 9 april 2022 werd in het Educatief Lab, van de Botanische Tuinen in Utrecht  de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TeVoet gehouden. De jaarstukken werden doorgenomen en goedgekeurd. De ervaringen en de ontwikkelingen in de verschillende regio's werden besproken.
Tijdens de vergadering werden er zakjes binnengebracht waar een heerlijke lunch in zat.
Na afloop van de vergadering was er een excursie op het Landgoed Oostbroek.

Het Verslag van de Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag 2021, de Jaarrekening 2021 en de begroting 2022/2023 zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2022.
De verslagen van de regio's zijn te vinden in de rubrieken van de regio's <Vereniging> <Regio's>

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet