Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

maandag, 28 augustus 2023 19:29

TeVoet maant tot actie.

TeVoet heeft 17 augustus jl. een brief gestuurd aan B&W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en ProRail , waarin wordt aangedrongen om nu eindelijk het in mei al aangekondigde overleg over de alternatieve kruising te doen plaatsvinden. Dit overleg is urgent door de aanbesteding van de vervanging van de duikers door ProRail. De vervanging zal zomer 2024 plaatsvinden. Ga voor de betreffende brief via de rubriek Belangenbehartiging > Lopende Zaken naar het dossier Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet