woensdag, 27 maart 2024 15:11

Jan Rijnsburger Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 KoninklijkeOnderscheiding 2024 03 18 9878 Miniatuur

Maandag 18 maart ontving Jan Rijnsburger de koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Vlaardingen. Jan is één van de eerste leden van TeVoet.

Direct na de oprichting legde hij de fundamenten voor de regio Zuid-Holland. Hij bouwde deze mede verder uit tot het Wandeloverleg Zuid-Holland. Jan is voorzitter van TeVoet geweest, regiovertegenwoordiger, en gewoon bestuurslid.  Op dit moment is hij bestuurslid/redactielid Lopend Vuur.

Door zijn vrijwilligersactiviteiten leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van Midden Delfland.

Hij is niet alleen actief in TeVoet, maar was vanaf 1999 tot zijn verhuizing naar de Achterhoek ook een actief lid van de Werkgroep Paden van de Midden-Delfland Vereniging. Daarnaast was hij sinds 2020 markeerder van een deel van het Zuid-Hollandse deel van het Grote Rivierenpad.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet