Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

vrijdag, 22 december 2017 13:25

Rien van den Berg stopt als hoofdredacteur Lopend Vuur

Zeven jaar lang heeft Rien van den Berg het verenigingsblad van TeVoet Lopend Vuur vorm en inhoud gegeven. Hij stopt daar nu mee. Namens alle TeVoeters: Rien bedankt!

Toen Rien het redacteurschap begon was alleen de kaft in kleur. Rien heeft het omgevormd tot wat het nu is: een full-color glossy. In die jaren is ook de website ontwikkeld. Op 17 december heeft het bestuur Rien persoonlijk bedankt. Een interview met Rien over 7 jaar Lopend Vuur is te lezen in het decembernummer 2017.

Leden van TeVoet krijgen het blad 3x per jaar thuis gestuurd. Nummers van Lopend Vuur van meer dan een jaar geleden zijn beschikbaar op de website (Lopend Vuur). Van de vele wandelroutes die in Lopend Vuur zijn verschenen is een overzicht te vinden bij "Wandelroutes TeVoet".
De wereld van de informatievoorziening is veranderd. Dus ook TeVoet moet zich hier op herbezinnen. De website is vernieuwd. Lopend Vuur zal voorlopig blijven bestaan. Een in deze tijd passende vorm zal komend jaar ontwikkeld worden.

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet