Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

TeVoet Wandelroutes

Aansluitend aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van TeVoet in Utrecht op 16 november 2019 werd er een wandeling gemaakt over de Stadsbuitengracht (de singel).
Deze route is uitgezet door Bertie Schonk, stadsgids i.o. en ongeveer 8 km lang, en gaat nog voor een verrassend deel over halfverharde wandelpaden.

zaterdag, 07 september 2019 21:44

TeVoet Wandelroute 015 Nijmegen (G): Bruggenroute

Route gemaakt door Constance Kemperman en beschreven in Lopend Vuur, september 2019. Deze rondwandeling om en over de Waal bij Nijmegen is 11 km lang. De route is landschappelijk heel interessant en zeer gevarieerd en ze is rijk aan historie. Onderweg passeer je diverse bruggen over de Waal en kun je zien hoe er Ruimte voor de Rivier is gemaakt.

Route gemaakt door Alice Drenthe voor de septemberwandeling van TeVoet (2019). De route start en eindigt bij het NS-station Maastricht. Ze is ongeveer 15 km lang. In de stad is de route grotendeels (half)verhard. De route laat zien hoe door de eeuwen heen de inwoners van Maastricht hun stad gebouwd hebben. En hoe de Sint Pietersberg (ENCI-groeve) daar veel grondstof voor heeft geleverd. Maar ook hoe de groeve nu weer aan de natuur wordt terug gegeven, en hoe de Jeker weer ruimte heeft gekregen.

zaterdag, 07 september 2019 21:43

TeVoet Wandelroute 013 Zuidflank Veluwe (G)

Route gemaakt door Jos van der Heide en beschreven in Lopend Vuur, september 2019. Deze rondwandeling over de Zuidflank van de Veluwe is ruim 14 km lang en vrijwel volledig onverhard. De route is landschappelijk heel interessant en zeer gevarieerd en ze is rijk aan historie. Onderweg ook diverse gelegenheden voor een pauze.

zaterdag, 07 september 2019 21:43

TeVoet wandelroute 012 Schokland (Fl)

De route is uitgezet door Jan Frederik Lubbers, regiocontactpersoon van TeVoet in de provincie Flevoland. Het was de TeVoet-wandeling in mei 2019. Een verslag hiervan en achtergrondinformatie is te vinden in Lopend Vuur van september 2019. De route is ongeveer 15 km lang en voor een belangrijk deel onverhard. Het is een rondwandeling over het voormalige eiland Schokland. Schokland heeft in 1995 de status van Werelderfgoed gekregen. De oude haven, de vuurtoren en de oude kerken zijn er nog en er is een Museum en een Gesteentetuin.

De route komt grotendeels overeen met de Knapzakroute K30: Loon - Taarlo. Ze is beschreven en van achtergrondinformatie voorzien door Jos van der Heide (zie Lopend Vuur mei 2019). De route loopt door het Nationaal Park Drentsche Aa. Het is een rondje van 19 km, maar de route laat zich gemakkelijk opsplitsen in 2 rondjes (11 en 9 km) De route is voor ruim driekwart onverhard.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet