maandag, 14 augustus 2023 23:38

Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het dossier "Sluiting NABO Bodegraven" : 

Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een motie aangenomen (voor de hele motie klik hier) om eerst de route van een alternatieve kruising vast te leggen voordat de spoorwegovergang in de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug aan de openbaarheid kan worden onttrokken. Fysiek is de spoorwegovergang al in december 2021 door ProRail afgesloten, maar het staat nog steeds op de wegenlegger.
Deze motie op initiatief van D’66 was een reactie op het voorstel van B&W om tot onttrekking over te gaan. Toen dit onverwachte voorstel bekend werd is TeVoet samen met de inwoners in actie gekomen door in te spreken (voor de tekst klik hier) en brieven te schrijven. Met het boven genoemde als resultaat. 

Het voorstel van B&W was onverwacht, omdat er juist successen waren geboekt, die ook bekend waren bij B&W. Namelijk:

  • De Gasunie is akkoord gegaan om een deel van de Gasuniekade te gebruiken. Hierdoor zouden wandelaars na het spoor gekruist te hebben via een duiker, aan de overzijde naar het Dubbele Wierickepad kunnen lopen
  • ProRail heeft toe gezegd een derde van de kosten te betalen van welke duurzame optie de gemeente ook zal kiezen.

Een grote uitdaging ligt nu in het vinden van financiële middelen, aangezien de gemeente de armste gemeente is van Zuid-Holland. Wij gaan al onze creativiteit in zetten om subsidiemogelijkheden en sponsoren te zoeken.
Voor het volledige dossier klik hier.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet