Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

Nieuws

In Grenspark Groot Saeftinghe, het grensgebied in Oost-Zeeuw-Vlaanderen, kun je ongestoord wandelen. De dijken en wegen leiden je langs uitgestrekte polders, kreken, de Westerschelde , gezellige dorpen en mooie rustpunten.Er lag daar al een netwerk van wandelknooppunten. Daar zijn onlangs drie nieuwe bewegcijferde wandelroutes aan toegevoegd: de Kustroute, de Polderroute en de Havenroute. Tijdens de officiële opening op zaterdagmiddag 25 mei kan je het rondje Ossenisse-Zeedorp (10 km) mee lopen.,

 

Het Kromme Rijn Linie Landschap is één van de vier Groen Groeit Mee voorbeeldgebieden waarin de partners de ambities van Groen Groeit Mee in de praktijk gaan toepassen. Zodat de inwoners van de regio Utrecht ook in de toekomst kunnen genieten van een groene en gezonde leefomgeving.

Voor meer info klik hier.

De wandelaar kan met bovengenoemde vraag ook geconfronteerd worden. Soms zijn paden langs oevers moelijk begaanbaar wegens gebrekkig onderhoud. Voot meer inormatie klik hier.

donderdag, 28 maart 2024 18:50

Mooie bloesemtochten

Natuurmonumenten geeft op haar site allerlei suggesties voor mooie wandeltochten. Zie hier. Deze informatie is waarschijnlijk enkel toegankelijk voor leden.

 KoninklijkeOnderscheiding 2024 03 18 9878 Miniatuur

Maandag 18 maart ontving Jan Rijnsburger de koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Vlaardingen. Jan is één van de eerste leden van TeVoet.

Direct na de oprichting legde hij de fundamenten voor de regio Zuid-Holland. Hij bouwde deze mede verder uit tot het Wandeloverleg Zuid-Holland. Jan is voorzitter van TeVoet geweest, regiovertegenwoordiger, en gewoon bestuurslid.  Op dit moment is hij bestuurslid/redactielid Lopend Vuur.

Door zijn vrijwilligersactiviteiten leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van Midden Delfland.

Hij is niet alleen actief in TeVoet, maar was vanaf 1999 tot zijn verhuizing naar de Achterhoek ook een actief lid van de Werkgroep Paden van de Midden-Delfland Vereniging. Daarnaast was hij sinds 2020 markeerder van een deel van het Zuid-Hollandse deel van het Grote Rivierenpad.

dinsdag, 19 maart 2024 16:45

Ode Wandelingen in april

Vergeet niet in de agenda te kijken naar de wandelingen van 6 en 13 april!  In repectievelijk De Hollandse Biesbosch en De Horsten ( Wassenaar) .En meld je eventueel nog aan!

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet