Nieuws

230314 groep duiker

Samen met de inwoners heeft TeVoet Heuvelink ter plekke alle consequenties van de sluiting van de spoorwegovergang uitgelegd en de duiker als oplossing laten zien.

Het AD heeft er nogmaals aandacht aan besteed.Voor het stukje van het AD klik hier.

Heuvelink heeft al actie ondernomen door schriftelijke vragen te stellen aan het college van gedeputeerden. Voor de vragen klik hier.

Voor de volledige geschiedenis rond deze nabo klik hier.

 

De acies van de Veerpontencoaltitie (zie de berichten van j.l. 20 februari, 14 januari en 23 december) hebben succes gehad. De petitie is meer dan 23 000 keer getekend, de VGN heeft voorstellen gedaan om de problemen op te lossen, en alle provinciale partijden onderschrijven het belang van de veerponten. De petitie is aangeboden aan alle lijsttrekkers in de provincie Gelderland. Exploitanten van de veren en de oevergemeenten zijn nu aan zet. 

Op 4 maart 2023 om 13u30 bezoekt Statenlid Jeroen Heuvelink (D'66) Nieuwerbrug. Leden van TeVoet en bewoners van Nieuwerbrug zullen hem informeren over de gevolgen van de sluiting van de NABO Bodegraven/Nieuwerbrug. Door de sluiting is het pad langs de Dubbele Wiericke niet meer bereikbaar. Zij zullen een pleidooi houden voor het aanleggen van een duiker als alternatief. In het AD Groene Hart verscheen een artikel dat een beeld geeft van de situatie en de oplossing. Voor dit artikel klik hier.
Voor de volledige geschiedenis rond deze NABO klik hier.

dinsdag, 28 februari 2023 11:26

Opening Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland

20230216ZuidkennemerlandLogoOp een frisse februarimiddag vond in recreatiegebied Veerplas nabij Haarlem de opening plaats van het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland, onderdeel van het Wandelnetwerk Noord-Holland. In aanwezigheid van de zes betrokken gemeenten en vier natuurbeheerorganisaties, opende mevrouw Ilse Zaal, gedeputeerde van Noord-Holland, de nieuwe wandelregio. Ook het Toeristisch Overstappunt (TOP) Veerplas, een van de in totaal negen nieuwe TOP’s, werd onthuld. De opening van een van de grootste regionale routenetwerken in Noord-Holland ontsluit 150 nieuwe wandelroutes, van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van Velsen tot het zuidelijkste puntje van de Haarlemmermeer. De plannen voor de aanleg van de laatste wandelregio op Texel zijn recent gestart.

Lees hier het hele persbericht.

maandag, 20 februari 2023 14:51

Ode-wandelingen 2023

Ook dit jaar organiseert TeVoet weer een serie Odewandelingen: begeleide wandelingen in het kader van de campagne Ode aan het Onverhard Wandelen, de campagne waarmee TeVoet samen met Wandelnet het belang van het onverhard wandelen extra onder de aandacht wil brengen.
De eerste Odewandeling voert door de Alblasserwaard van Sliedrecht naar Kinderdijk.

maandag, 20 februari 2023 14:33

Actie voor het behoud van de veren

Vrijdagmiddag 27 januari j.l. vond in ’t Veerhuis in Opheusden het Groot Gelders Verendebat plaats. Naast tien provinciale politieke partijen, waren ook vertegenwoordigers van de oevergemeenten, exploitanten van Gelderse veerponten en de veerpontencoalitie aanwezig. Wie gaat de veerpontjes in de vaart houden? Dat vroegen we – samen met alle andere organisaties die zich inzetten voor de pontjes – aan de Gelderse politici.

Inmiddels is de Petitie meer dan 20.00 keer getekend.
Als u dat nog niet hebt gedaan, dan kan dat nog hier.

 

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet