Nieuws

donderdag, 09 november 2017 20:44

Gebied Luistenbuul weer afgezet

Te Voet deed navraag: Zuid Hollands Landschap heeft e.e.a. niet goed afgestemd met andere eigenaren en pachters in het gebied en sluit de struinroute weer af. De wandelaar die hiervoor geld heeft gegeven blijft met een kater achter.

De Waterleidingduinen blijven een exclusief wandelgebied en de grote natuurwaarde van het gebied blijft behouden! De aanvraag in 2009 van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen is o.a. door TeVoet met succes bij de rechter aangevochten.

Wandelen over Netwerken: YES!
En graag één digitale wandelrouteplanner voor ALLE netwerken.

In de Algemene Ledenvergadering van vereniging TeVoet, op 20 mei 2017, werd het rapport Wandelen over Netwerken: YES! gepresenteerd. Het rapport is in het afgelopen jaar door een zestal TeVoeters opgesteld.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet