Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

zondag, 29 april 2018 23:03

Algemene Ledenvergadering TeVoet

Op zaterdag 21 april 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van TeVoet plaats in Arnhem.

Zeven jaar lang heeft Rien van den Berg het verenigingsblad van TeVoet Lopend Vuur vorm en inhoud gegeven. Hij stopt daar nu mee. Namens alle TeVoeters: Rien bedankt!

dinsdag, 19 december 2017 16:09

Jan Altena treedt terug

Vorige maand heeft Jan Altena zijn activiteiten voor TeVoet beëindigd. Vanaf de oprichting is Jan zeer actief geweest op wandelgebied in Gelderland. We noemen een paar successen. Jan stond aan de wieg van het Veluws Wandeloverleg, later Gelders Wandeloverleg. Hij pleitte voor wandelovergangen op ecoducten, met succes bij Wolfheze. Hij organiseerde in Arnhem ledenwandelingen en droeg in hoge mate bij aan het succes van het Wandelcafé Arnhem. Jan, bedankt!

zaterdag, 18 november 2017 12:06

Jaarverslag TeVoet 2016

Het Jaarverslag 2016 van TeVoet (inclusief de verslagen van de regio's) is on-line beschikbaar.
Dit Jaarverslag 2016 is goedgekeurd op de ALV van 20 mei 2017.
De overige jaarstukken (Jaarrekening 2016, begroting 2017) en de jaarstukken van voorgaande jaren zijn te vinden in de categorie Over TeVoet, documenten.

maandag, 09 oktober 2017 13:30

Rapport: Wandelen over netwerken: YES!

Door TeVoet zijn de eisen voor een digitale routeplanner opgesteld vanuit het perspectief van de wandelaar. Het rapport is in mei 2017 verschenen.

Pagina 2 van 2

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet